המילטון
מעבדת תיקונים

מתקנים מוצרים של חברות כגון: Xiaomi ,MIDEA.MI.BISEEL