רצועה לאופה לחם מורפי ריצרד 48280/48290/48296/48292